Sun Myung Moon centenáriumi kiállítás
01 Üdvözöljük centenáriumi kiállításunkon!

Köszöntjük a Sun Myung Moon születésének 100. évfordulóját ünneplő és életének munkásságát méltató centenáriumi kiállításunkon!

Moon tiszteletes igazán rendkívüli életet élt, és büszkén mutatjuk be életének, munkásságának és eszméinek kiemelkedő szempontjairól ezt az összeállítást.

A kiállításon látható idézetek jórészt a Moon Atya életének vége felé "Békeszerető világpolgárként" címmel írt könyvéből származnak. Ebben a rövid kötetben összefoglalta élettapasztalatait, valamint megosztotta a legjelentősebb eredményei mögött álló ösztönzést és célokat.

Mint életrajzában írta:

"Életem során ellátogattam a legegyszerűbb és legfélreesőbb helyekre is, hogy a béke világát elhozzam. Találkoztam afrikai anyákkal, akik tehetetlenül nézték, amint gyermekeik éhen halnak, és dél-amerikai apákkal, akik halban gazdag folyó mellett éltek, mégsem tudták a halászatból eltartani családjukat. Eleinte csak annyit tettem, hogy megosztottam velük az ételemet, de ők a szeretetüket adták nekem.
Sokat vitatott személyiség vagyok. Nevem puszta említése felbolygatja a világot. Soha nem törekedtem hírnévre vagy vagyonra, inkább a békéről beszéltem egész életemben. A világ azonban sok kifejezést társított a nevemhez; elutasított, és köveket hajított rám. Sokakat nem érdekel, hogy megismerjék, mit mondok, vagy mit teszek, egyszerűen ellenem vannak.
Életem során hat alkalommal börtönöztek be igazságtalanul, és volt alkalom, amikor olyan keményen megvertek, hogy a hús kiszakadt a testemből. Mára azonban a legkisebb tüske sem maradt a szívemben. A sérelmek könnyen eltűnnek az igaz szeretet jelenlétében. Még az ellenségek is nyom nélkül elolvadnak az igaz szeretet színe előtt. Az igaz szeretet olyan szív, amely ad és ad, és továbbra is csak adni akar. Az igaz szeretet olyan szeretet, amely el is felejti, hogy szeretetet adott, és újra szeretetet ad.
Az utóbbi időben egyre több ember akart jobban megismerni engem. Az ő érdekükben visszatekintettem az életemre, és ebben a könyvben feljegyeztem őszinte visszaemlékezéseimet. Remélem, lehetőség nyílik majd megosztani azokat a történeteket is, amelyek kimaradtak ebből a kötetből.
Végtelen szeretetet küldök mindazoknak, akik belém helyezték hitüket, mellettem maradtak, és velem élték életüket − különösen a feleségemnek, Hak Ja Hannak, akinek mélységesen hálás vagyok, amiért velem együtt küzdött le minden nehézséget."


TIPP: A plakátokra kattintva azok teljes méretben nyílnak.

Vágyakozás az igazságra

Moon tiszteletes alapvető felismeréseit az Alapelv tanításában fejezte ki:

Isten a Mennyei Szülő, egyben Atya és Anya is, és mi mind Isten gyermekei vagyunk: egy család Isten színe előtt.

Örök lények vagyunk, akik az élet három szakaszában élnek: az anyaméhben, a földi életben és az örök szellemi világban. Annak, ahogyan ebben a világban élünk, jelentős hatása van körülményeinkre a következő világban.

Az emberiség hosszú idővel ezelőtt elidegenedett Mennyei Szülőnktől, ami mérhetetlen szenvedést okozott Istennek és minden embernek. Isten nem tudja egyedül megoldani ezt. Az egész történelem Isten kétségbeesett erőfeszítéseinek feljegyzése, melyekkel minden valláson keresztül megpróbálja visszaszerezni elveszített és elidegenített családját.

Isten azért küldte Igaz Szülőket, hogy véget vessenek a szenvedés utolsó napjainak, és most elkezdődhessen a Menny új történelme.

Istennek szüksége van rád, Istennek mindenkire szüksége van.

02 Moon tiszteletes alapvető felismeréseit az Alapelv tanításában fejezte ki
03 Egy különleges küldetés Jézus Krisztustól

Küldetés Jézus Krisztustól

"Amikor tizenhat éves voltam, egyetlen év alatt átéltük öt fiatalabb testvérem halálának tragédiáját. Szavak le nem írhatják szüleim szívet tépő fájdalmát, amint tizenhárom gyermekükből ilyen rövid idő alatt ötöt elvesztettek. Úgy tűnt, a halál tovább terjed.

Egyetlen család szenvedése, úgy tűnt, kapcsolódik a nemzet és a világ szenvedéséhez. Egyre zaklatottabb voltam a koreai emberek nyomorult helyzete miatt, Japán egyre zsarnokibb uralma alatt.

Az embereknek nem volt elég élelmük. Néha kénytelenek voltak összeszedni és megfőzni füvet, fakérget és bármit, amit találtak. Úgy tűnt, nem lesz vége a világ háborúinak. Azután egy nap olvastam egy újságcikket egy velem egykorú középiskolás öngyilkosságáról.

Miért halt meg? − kérdeztem magam. − Mi vesz rá egy ilyen fiatal embert arra, hogy megölje magát? Teljesen összetört ez a hír, mintha valaki hozzám közel állóval történt volna. A cikknél kinyitott újság előtt zokogtam három napon és éjszakán keresztül. A könnyek csak jöttek, és nem tudtam megállítani őket. Nem tudtam felfogni a különös események sorát, vagy azt a tényt, hogy tragikus dolgok történnek jó emberekkel.

Dédapám csontjainak látványa arra késztetett, hogy kérdéseket tegyek fel az életről és a halálról, a házunkban és a házunk körül történt szokatlan események miatt pedig a vallásba kapaszkodtam. Azonban Isten Szava, amit a templomban hallottam, magában nem volt elegendő ahhoz, hogy azt a világos választ adja, amit kerestem. Természetes volt, hogy elnehezült lelkemmel az imának szenteltem magam.

Ki vagyok? Honnan jöttem? Mi az élet célja? Mi történik az emberrel, amikor meghal? Van egy világ az örök léleknek? Isten valóban létezik? Isten valóban mindenható? Ha igen, miért nézi tétlenül a világ szomorúságát? Ha Isten teremtette a világot, Ő teremtette a világ szenvedését is? Mi vetne véget Korea tragikus japán megszállásának? Mi értelme van a koreaiak szenvedésének? Miért gyűlölik egymást az emberek, miért küzdenek és miért háborúskodnak? Szívem telve volt ezekkel a komoly és alapvető kérdésekkel. Senki sem tudta egykönnyen megválaszolni őket, az egyetlen lehetőségem az imádkozás volt. Az ima segített megnyugvást találni. Minden alkalommal, mikor kiterítettem Isten elé szívem gyötrő problémáit, minden szenvedésem és bánatom elenyészett, és a szívem megkönnyebbült. Elkezdtem egyre több és több időt tölteni az imában, míg végül rendszeresen végigimádkoztam az éjszakát. Kivételes és értékes élményem volt ennek eredményeként az, amikor Isten megválaszolta imáimat. Az a nap életem mindig legnagyobb becsben tartott emléke marad − egy nap, amit soha nem felejtek el."

"Szívem könnyek folyamát ontja"

"Akármennyire próbáltam, egyetlen pillanatra sem tudtam feledni Jézussal való találkozásom, ami teljesen megváltoztatta az életemet. Fájdalmas arckifejezése szívembe vésődött; mintha beleégették volna, és semmi másra nem tudtam gondolni. Attól a naptól kezdve teljesen belemerültem Isten szavába. Volt, amikor végtelen sötétség vett körül, és olyan fájdalommal töltött el, hogy nehéz volt lélegezni. Máskor szívem örömmel telt meg, mintha a reggeli napot látnám a horizont fölé emelkedni. Ilyen napok sorát éltem át, ami az ima egyre mélyebb és mélyebb világába vezetett el.

Átöleltem az igazság új szavait, amit közvetlenül Jézus adott nekem, és hagytam, hogy teljesen rabul ejtsen Isten. Merőben más életet kezdtem élni. Sok mindenről kellett gondolkodnom, és fokozatosan egyre szótlanabb fiúvá váltam.

Akkoriban a következő verset költöttem, hogy lecsendesítsem a szívemet és a könnyeimet:"

04 A dicsőség koronája
05 Kulcs egy nagy titokhoz

Kapcsolat Istennel

"Sokféle munkám volt, mialatt Japánban tanultam. Voltam gondnok irodaépületben. Írtam levelet írástudatlan embereknek. Dolgoztam munkásként, voltam csoportvezető. Voltam jövendőmondó. Ha gyorsan pénzre volt szükségem, kalligráfiával írtam és eladtam. Sosem maradtam azonban el a tanulmányaimmal. Hittem, hogy mindez része a képzési folyamatomnak. Mindenféle munkát elvégeztem és mindenféle emberrel találkoztam. Ezalatt rengeteget tanultam az emberekről.

Továbbra is hiszem, hogy a jó jellem kialakításához az embernek sok nehézséget kell megtapasztalnia harminc éves kora előtt. Le kell merülnie az emberi létezés legaljára, a reménytelenség olvasztótégelyébe, megtapasztalni, milyen az. Új lehetőségeket kell felfedezni a poklok közepette. Csak akkor tudunk újjászületni olyan emberként, aki képes az új jövő felfedezésére, amikor kimászunk a kétségbeesés mélységéből és új elhatározást teszünk.

Ez idő tájt világosodott meg számomra: Isten és az emberiség közötti kapcsolat az atya és gyermekei közötti kapcsolat, és Istent mélységesen elszomorítja a szenvedésük. Ebben a pillanatban az univerzum összes titka felnyílt a lelkemben. Úgy tűnt, mintha valaki hirtelen bekapcsolt volna egy vetítőgépet. Tisztán lejátszódott előttem minden, ami azóta történt, hogy az emberiség megszegte Isten parancsát. Folyamatosan forró könnyek ömlöttek szememből. Térdre ereszkedtem és fejem a földre hajtottam. Nagyon hosszú ideig nem tudtam felkelni. Ahogy édesapám gyermekként a hátán vitt haza, Isten ölébe fektettem testemet, és hagytam, hogy hulljanak könnyeim. Kilenc évvel a Jézussal való találkozásom után szemem végre felnyílt Isten igaz szeretetére.

Jézus akkor jelent meg nekem, amikor tizenhat éves fiú voltam, mert azt akarta, ismerjem meg az eredendő bűnt, amelyet az emberiség elkövetett, és hozzam létre a béke világát, ahol bűn és bűnbeesés többé nem létezik. Elfogadtam Isten komoly szavát, hogy jóvátegyem az emberiség bűneit, és létrehozzam a béke világát, amelyet Isten eredetileg teremtett. A béke világa, amely Isten vágya, nem olyan hely, ahová halálunkat követően megyünk. Isten azt akarja, hogy ez a világ, ahol most élünk, a teljesen békés és boldog világ legyen, amelyet eredetileg teremtett. Isten biztosan nem azért küldte Ádámot és Évát a világba, hogy szenvedjenek. Tudatnom kellett a világgal ezt a hihetetlen igazságot."

Az éhínség legyőzése

"Az éhség fájdalmát csak az ismeri, aki maga megtapasztalta. Amikor valaki éhes, egyetlen szem rizs is nagyon értékessé válik. Még ma is feszült leszek, ha Hungnamra gondolok. Nehéz elhinni, hogy egyetlen szem rizs milyen ösztönző lehet a testnek, de amikor igazán éhes az ember, sírva fakad, annyira vágyódik az étel után. Ha a gyomrunk tele van, a világ nagynak tűnik, egy éhes embernek azonban egyetlen rizsszem nagyobb az egész világnál. Számára egyetlen rizsszem is hatalmas értékkel bír."

06 Az éhínség legyőzése
07 Kis Angyalok

A "Kis Angyalok"

"Két dolgot kell leszármazottainkra hagynunk, mikor meghalunk: az egyik a hagyomány, a másik az oktatás. A nép hagyomány nélkül elbukik. A hagyomány a lélek, amely lehetővé teszi, hogy a nép tovább éljen, lélek nélkül a nép nem maradhat életben. A második fontos dolog az oktatás. Az a nép is elbukik, amelyik nem oktatja leszármazottait. Ahhoz, hogy új jövőt nyissunk meg, egyfelől szükséges hogy továbbadjuk leszármazottainknak a hagyományt, amelyet évezredek óta őseink adnak tovább, másfelől el kell látnunk őket az új dolgokkal kapcsolatos tudással.

A tánctársulat létrehozásával egy időben megalapítottam a Little Angels Művészeti Iskolát (később Szanhva Művészeti Iskola lett a neve), amelynek célja az volt, hogy a művészeteken keresztül terjesszük az eszményünket. 1965 óta, amikor az első tengerentúli fellépésük volt az Egyesült Államokban, a Little Angels folyamatosan ismerteti meg Korea gyönyörű hagyományát szerte a világban. Meghívást kaptak az angol királyi családtól, hogy II. Erzsébet királynő jelenlétében szerepeljenek. Meghívták őket az Egyesült Államok bicentenáriumi ünnepségére, amikor is a John F. Kennedy Művészeti Központban léptek fel. Különleges előadással készültek Richard Nixonnak, és részt vettek a Szöuli Olimpiai Játékok részét képező kulturális és művészeti fesztiválon. A Little Angels-t szerte a világon kulturális béke-nagykövetként ismerik."

Megbocsátás, szeretet és egység

"Az 1971-es év végén ismét az Egyesült Államokba mentem. Voltak bizonyos feladataim, amelyeket feltétlenül ott kellett véghezvinni, ám nem volt könnyű odajutni. Nem az első alkalommal mentem az Egyesült Államokba, mégis szokatlanul sokáig kellett várnom, hogy megkapjam a vízumot. Néhány egyháztag azt javasolta, halasszam el az indulást, de nem tehettem. Nehéz volt elmagyaráznom a tagoknak, de fontosnak tartottam, hogy a kijelölt napon hagyjam el Koreát, ezért elhatároztam, hogy először Japánba megyek, és ott várom meg az amerikai vízumot. Mihamarabb szerettem volna elhagyni Koreát.

Amerika a hetvenes évek elején hadat viselt Vietnám ellen; az aktivisták tiltakoztak. Szélsőségesen megosztott ország volt. Az élet értelmét kereső fiatalok alkohollal, drogokkal és a szabad szerelemmel kísérleteztek, közben elhanyagolták az örök lelküket. A nagy világvallások, amelyeknek iránymutatást kellet volna nyújtaniuk az ilyen fiataloknak, nem töltötték be szerepüket. Nem tudták segíteni őket, hogy véget vessenek céltalan bolyongásuknak és visszatérjenek a helyes élethez. A hedonista, elanyagiasodott civilizáció sok fiatalt a mélybe rántott; szívük nem talált nyugalmat.

Rögtön Amerikába érkezésem után beszédkörutat tartottam, előadásaim címe "A kereszténység jövője" és "Isten reménye Amerika számára" volt. Nagy közönségek előtt világítottam rá Amerika gyengeségeire, oly módon, ahogy senki más.

Beszéltem arról, hogyan jött létre Amerika a puritán szellemiség alapján, hogyan nőtt mindössze kétszáz év alatt a világ legerősebb országává azért, mert megkapta Isten végtelen szeretetét és áldását. Emlékeztettem a hallgatóságot arra, hogy Amerika szabadsága Istentől jön, de manapság Amerika félredobta Istent. "Amerika nagyszerű hagyománnyal rendelkezik" mondtam. "Csupán újra kell élesztenetek." Azért mentem, hogy felébresszem Amerika szellemét, hogy megmentsem Amerikát a pusztulástól, hogy bűnbánatra és Istenhez való visszatérésre ösztönözzem."

08 Bocsáss meg, szeress és egyesülj!
09 Házassági Áldás mozgalom

A Házassági Áldás mozgalom

"A párválasztás és a házassági szertartások során a menyasszonyokat és a vőlegényeket arra kérem, hogy olyan ígéreteket tegyenek egymásnak, melyeket soha nem szabad megszegni. Először is, a férjnek és a feleségnek örökké bíznia kell egymásban és szeretnie kell egymást. Másodszor, nem szabad partnerük szívének semmilyen fájdalmat okozniuk. Harmadszor, tanítaniuk kell gyermekeiket és unokáikat, hogy megtartsák nemi tisztaságukat. Negyedszer, családjuk minden tagjának segítenie és bátorítania kell egymást, hogy igaz, ideális családdá válhassanak. A házasság előtti tisztaság és a házasság során a hűség a lehető legfontosabb. Ezt tanítom, hogy az emberek a lehető legjobban kihasználják csodás lehetőségeiket, egészséges családokat hozva létre és tartva fenn. A házasság több férfi és nő egyszerű összetalálkozásánál. Fontos szertartás, amely során felvállaljuk Isten teremtő munkájának folytatását. A házasság útján a férfi és a nő eggyé válik, új életet hoz létre és felépíti az igaz szeretetet. A házassággal új jövőt teremtünk, társadalmak jönnek létre, nemzetek épülnek. Isten békéjének világa a házas családokkal a középpontban valósul meg. A családban jön létre Isten Mennyei Királysága. Így a férjnek és a feleségnek a béke középpontjainak kell lennie.

A nemzetközi és kultúraközi házasságok alkotják a leggyorsabb utat a béke ideális világának létrehozásához. Olyan dolgok is véghezvihetőek csodálatos módon mindössze két-három nemzedék alatt, amelyekért látszólag örökké küzdeni kell. Az embereknek nemzeti és kulturális határokat ledöntve olyanokkal kell házasodniuk, akik ellenségnek tekintett országokból származnak, így a világbéke sokkal hamarabb eljöhet. Egy ember gyűlölhet valakit egy bizonyos országból, és gondolhatja, hogy soha még csak rá sem pillant. De ha valaki abból az országból a párja lesz, akkor az illető félig-meddig az új ország polgára lesz. Minden gyűlölet eloszlik. Ha ezt ismételjük két vagy három generáción keresztül, a gyűlölet gyökerei felszámolhatók."

Örök ígéret

"Természetes, hogy a férjnek és a feleségnek kölcsönösen bízniuk kell egymásban, és táplálniuk kell a szeretetüket. Az ígéret, amit leginkább hangsúlyozok a házasságra készülő embereknek: "tanítsátok meg gyermekeiteknek a nemi tisztaság megtartását!"

Ez nyilvánvaló ígéret, a mai társadalomban azonban nehézzé vált betartani. Minél rosszabbá válik azonban a világ, annál fontosabb szigorúan betartani a nemi tisztaságot.

Az emberi lények tökéletessége és a világbéke a családokon keresztül valósulhat meg. A vallás célja minden ember számára az, hogy a jóság emberévé váljon, aki képes a béke ideális világát megteremteni. Mindegy, mennyit dugják össze a fejüket a politikusok, nem fogják elhozni a béke világát. Az ijesztő katonai erők nem hoznak békét. A béke megteremtésének kezdőpontja a család."

10 Örök ígéret
11 A szeretet öröksége

A szeretet öröksége

"Nem önszántunkból jövünk erre a világra, és nem önszántunkból távozunk. Nem válogathatunk a sorsunkat illetően. Megszülettünk, noha nem mi választottuk, hogy megszülessünk. Élünk, noha nem a mi választásunk, hogy élünk. Meghalunk, és a halál sem a mi választásunk. Nincs hatalmunk életünknek e területei felett, hogyan kérkedhetünk hát, hogy jobbak vagyunk másoknál? Nem saját akaratunkból születünk, nem birtokolhatunk dolgokat, amik örökké a miénk, és nem kerülhetjük el a halált. Minden dicsekvésünk szánalmas lenne.

Egyszer mindenki leveti fizikai testét, mint egy elöregedett ruhát, és meghal. A koreai nyelvben a "visszatérni" egy általános kifejezés a halálra. Visszatérni annyit tesz, mint visszamenni oda, ahonnan jöttünk, azaz visszamenni az alapvető gyökereinkhez. Az univerzumban mindennek megvan a körforgása. A hegyekben összegyűlt fehér hó megolvad és lefolyik a lejtőkön, először patakokat, majd folyókat alkotva, végül az óceánba jut. A víz, ami az óceánba ömlik, felfogja a nap sugarainak hőjét, vízpárává válik, felemelkedik, vissza az égbe, és felkészül arra, hogy hópehellyé vagy esővé váljon. Halálnak tehát azt nevezzük, amikor visszatérünk az eredeti otthonunkba. Hová térünk hát vissza mi, emberi lények halálunkat követően? A test és a szív összetalálkozik, hogy létrehozza az emberi életet, a halál pedig a test levetése. Így arra a helyre térünk vissza, ahonnan a szív jött."

A vallások egysége

"A vallás célja az, hogy az embereket a jóság felé fordítsa és felszámolja gonosz természetüket, amely élvezi a harcot. Vizsgáljuk meg a világ fő vallásait! Mind a békés világot tartják eszményüknek. Mind a mennyei királyságot, az utópiát vagy a paradicsomot szeretnék látni. A vallások eltérően nevezik meg az eszményt, de mindegyik ilyen világot keres. Számos vallás van a világban és szinte mindegyik megosztott számtalan felekezet vagy csoport mentén. Az alapvető reményük azonban ugyanaz: a Mennyei Királyságot és a béke világát akarják. Az emberi szívet darabokra tépte lényünk mélyének erőszakossága és gyűlölködése – a szeretet királysága ezt meg fogja gyógyítani.

1965-ben léptem először Jeruzsálem földjére. Ez a hatnapos háború előtt volt, Jeruzsálem még mindig jordániai ellenőrzés alatt állt. Az Olajfák hegyére mentem, ahol Jézus véres könnyeket ejtett, nem sokkal azelőtt, hogy Poncius Pilátus udvarába vitték volna. Kezem egy kétezer éves olajfára tettem, amely tanúja lehetett Jézus imájának azon az éjjelen. Három szöget vertem bele abba a fába, egyet a judaizmusért, egyet a kereszténységért és egyet az iszlámért. Imádkoztam azért a napért, amikor a hit e három családja eggyé válhat. Csak akkor jöhet el a világbéke, ha a judaizmus, a kereszténység és az iszlám egyesül. Az a három szög még mindig ott van.

A mai világban a judaizmus, az iszlám és a kereszténység élesen elválnak egymástól, pedig közös a gyökerük. A probléma a Jézus személyét körülvevő magyarázatok és értelmezések különbözőségében rejlik. 2003. május 19-én leemeltük Jézust a keresztfáról. Ezt követően pedig eltemettünk egy keresztet abba a 30 ezüstért vásárolt vérmezei földbe, amit Jézus átadásáért kapott Iskarióti Júdás.

Ugyanabban az évben, december 23-án minden vallásból, szerte a világból mintegy 3000 békenagykövet csatlakozott 17000 izraelihez és palesztinhoz Jeruzsálem Függetlenségi Parkjában, hogy szimbolikusan levegyük Jézus fejéről a töviskoronát és a béke koronájára cseréljük. A húszezer ember ezt követően békemenetben vonult végig Jeruzsálem városában. A helyi hatóságok engedélyezték és védelmezték az erőfeszítésünket és a palesztin családok gyertyát gyújtottak otthonuk előtt, így támogatták békemenetünket."

12 Közel-keleti békekezdeményezés
13 Találkozás Gorbacsovval

Találkozás Gorbacsovval

"Abban az időben Gorbacsov népszerű volt a Szovjetunióban, a peresztrojka intézkedések sikerét követően.

Az évek során számos amerikai elnökkel is találkoztam, Gorbacsovval találkozni azonban sokkal nehezebb volt. Aggódtam, hogy egyetlen találkozást is nehéz lesz elérni. Üzenetem volt számára, és fontos volt, hogy személyesen adjam át. Megreformálta a Szovjetuniót, kiengedte a szabadság szelét, az idő múlásával azonban a reform kardjai egyre inkább ellene irányultak. Ha a helyzet ellenőrizetlenül marad, nagy veszélybe kerülhetett volna.

"Elnök úr, nagyszerű dolgot tett" − mondtam neki. − "Feladta a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkári posztját, most azonban a béke elnöke lett. A bölcsessége és bátorsága révén lehetőségünk van elhozni a világbékét. A legfontosabb, legcsodálatosabb, örök érvényű dolgot tette a világért. Ön a béke hőse, aki Isten munkáját végezte. A név, amelyre Oroszország történelmében örökre emlékezni fognak, nem Marx, Lenin, vagy Sztálin lesz, hanem egyedül Mihail Gorbacsov."

Különösen dicsértem Gorbacsov döntését, amellyel a Szovjetuniónak, a kommunizmus anyaállamának vérontás nélküli felbomlását véghezvitte.

Válaszul Gorbacsov úr azt mondta, "Moon tiszteletes, nagyon megvigasztalnak szavai. Energiát ad, ahogy hallgatom önt. Életem hátralévő részét olyan projekteknek szentelem, amelyek a világbéke ügyét szolgálják." Ezzel erősen megragadta a kezem."

Észak- és Dél-Korea békés egyesítése

"Ma sokan beszélnek békés egyesítésről. Én azonban már akkor ezt hangsúlyoztam, amikor mások nem merték használni a "békés egyesítés" kifejezést, mert attól tartottak, megsértik az antikommunista törvényt vagy a nemzetbiztonsági törvényt. Ma, ha megkérdezik, mit kell tenni az egyesítés eléréséhez, ugyanazt mondom, amit mindig is mondtam erről a témáról: "Ha a dél-koreaiak jobban szeretik Észak-Koreát, mint Dél-Koreát, és az észak-koreaiak jobban szeretik Dél-Koreát, mint Észak-Koreát, akkor még ma egyesíthetjük a félszigetet."

Azért tudtam akár az életem árán is Észak-Koreába menni 1991-ben, hogy találkozzam Kim elnökkel, mert az ilyen szeretet alapja megvolt bennem. Megállapodtam vele a szétszakadt családok egyesítéséről, Észak és Dél gazdasági együttműködéséről, a Kumgang hegység fejlesztéséről, a Koreai-félsziget nukleáris leszereléséről, és egy Észak-Dél csúcskonferencia előkészítéséről. Senki nem gondolta, hogy egy antikommunista elmegy egy kommunista országba és megnyitja az egyesítés kapuját, azonban én megleptem a világot.

"Északnak és Délnek egyesülnie kell" jelentettem ki, "azonban puskák és kardok nem tesznek minket eggyé. Észak és Dél egyesülése nem katonai erővel fog megtörténni. Még a koreai háború is sikertelen volt e tekintetben, és bolondság bárkinek is azt gondolnia, hogy még egy kísérletet tehet fegyveres erővel. Az egyesítés nem is az önök által támogatott dzsucse ideológiával fog megtörténni. Mi hozza el az egyesítést? A világ nem csupán az emberek erejétől működik. Mivel Isten létezik, semmit nem lehet pusztán emberi erőfeszítéssel elérni. Még olyan borzalmas helyzetben is, mint egy háború, Isten végrehajtja a gondviselését. Ezért nem egyesülhet Észak és Dél a dzsucse ideológiával, amelyik az embert teszi a középpontba."

"Az egyesült szülőföldet csak Istenizmussal lehet megteremteni" folytattam. "Isten védelmez bennünket, és eljön az időnk az egyesítésre. Az egyesítés a rendeltetésünk, egy olyan feladat, amelyet még a mi korunkban véghez kell vinni. Ha nem tudjuk beteljesíteni az egyesítés szent feladatát ebben a korban, az egész örökkévalóságon át képtelenek leszünk felemelni fejünket a felmenőink és leszármazottaink előtt."

14 Egy országot ketté lehet választani, de népét nem
15 Mi a huszonegyedik századi vallás célja?

A vallás a XXI. században

"A huszadik század félelmetes változások ideje volt. Több minden történt abban a száz évben, mint az elmúlt kétezer év során. A huszadik század a két világháború kora volt, valamint az az évszázad, amely során a kommunizmus nagy erőre kapott majd eltűnt. Ebben az évszázadban az emberiség hátat fordított Istennek és anyagi dolgokba temetkezett. Mi a helyzet akkor a huszonegyedik századdal? Van, aki azt mondja, a tudomány fejlődése bebizonyította, hogy sok vallásos hittétel csupán babona és lényegtelen a modern világban. Állítom azonban, hogy a vallás szerepe mindig is jelentős lesz mindaddig, amíg az emberek spirituális jellege valóság marad, és amíg a béke világa létre nem jön.

Mi a vallás célja? Elhozni Isten ideális világát. A békének kell lennie a vallások által követendő végső célnak.

Isten ezt a világot a szeretet és a béke utáni vágyból teremtette. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy kizárólag a mi vallásunk az egyetlen út az üdvözüléshez, és ezzel megosztottságot teremtünk, akkor szembemegyünk Isten akaratával. Isten azt akarja, hogy mindenki keményen dolgozzon a béke, a megbékélés és az együttélés ügyein. Ha az emberek szerint megosztja a családjukat az, hogy az egyházba járnak, azt tanácsolom, hogy elsősorban a családjukra legyenek tekintettel. A vallás csak eszköz, hogy elhozzuk Isten tökéletes világát; magában nem a cél.

Ha nem vetünk véget annak a kornak, amelyben az embereket vallások és népek osztják meg, az emberiség nem kerülheti el a háború megismétlődését. A béke kora semmiképp nem jöhet el, ha nem lépünk túl bizonyos kulturális szokásokon és hagyományokon. Egyetlen olyan ideológia, filozófia vagy vallás sem képes előidézni a jövőhöz szükséges békét és egyesülést, amely a múltban az emberiséget alakította. Új ideológiára és filozófiára van szükségünk, ami túllép a buddhizmuson, a kereszténységen és az iszlámon. Egész életemben oly sokszor kértem az embereket, hogy lépjenek túl vallási közösségeik, sőt vallásuk határain is, hogy szinte a hangom is elment."

Megoldás a szegénységre és éhezésre

"Ha a világ helyzetére tekintek, érzem, hogy elegendő élelmiszer ellátást biztosítani a legégetőbb probléma. Az élelmiszerválság megoldását nem lehet egyetlen pillanatra sem félretenni. Jelenleg is naponta mintegy húszezer ember hal meg világszerte az éhezés miatt. Nem lehetünk érzéketlenek csupán azért, mert mi és közvetlen családunk nem szembesül az éhezéssel.

Az élelmiszerkészletek egyszerű szétosztása azonban önmagában nem oldja meg az éhínséget. A problémát sokkal alapvetőbb megközelítéssel kell kezelni. Két alapvető és konkrét módszeren gondolkodom. Az első az, hogy bőséges élelmiszerkészleteket hozunk létre olcsón, a második pedig olyan technológiák megosztása, amellyel az emberek maguk győzhetik le az éhezést. Az élelmiszer kérdése a jövőben nagyon súlyos válságot hoz majd az emberiségnek. Nem építhetjük fel a béke világát anélkül, hogy előtte megoldanánk az élelmiszer kérdését. Az egész emberiség számára elegendő élelmiszerkészlet nem termelhető meg a jelenleg elérhető korlátolt mennyiségű földterületen. Az óceánokra kell tekintenünk a megoldásért. Emiatt derítettem fel az óceánokat az elmúlt pár évtizedben."

16 >Megoldás a szegénységre és éhezésre
17 Világbéke a sport által

Világbéke a sport által

"A futballnak - amellett, hogy olyan sport, ahol versenyeznek, ahol valaki nyer és valaki veszít -, lehetősége van jelentősen befolyásolni az országokat és növelni együttműködésüket a béke érdekében. Azt hallottam, hogy kétszer annyian nézték a világbajnokságot, mint amennyien az Olimpiát. Ez jó képet ad arról, mennyien szeretik a futballt világszerte. Ezért, az Olimpiához hasonlóan a futball is képes az országok, etnikumok, vallások és kultúrák közötti harmóniát elősegíteni. A futballt és az országok közötti békét potenciálisan erős partnereknek látom.

Versengő társadalomban élünk, ahol jócskán van stressz. A stressz feszültséget okoz életünkben, és megfoszt lelkünk békéjétől. Amikor a stressz felgyűlik, az emberek ingerültté válhatnak, és van, hogy egymással harcolnak. A sport és a művészetek olyan dolgokra példák, amelyek segítenek csökkenteni stresszünk szintjét. Ezek a dolgok segítenek kiereszteni a felgyűlt indulatokat és összehozzák az emberiséget. A futballcsapatok, szimfonikus zenekarok és balett-társaságok iránti elkötelezettségemnek az oka az, hogy ezek a tevékenységek eszközök a világbéke létrehozásához. Pelé megérti az ilyen gondolkodást.

Miután egyetértettünk ezekben a kérdésekben, Pelé és én létrehoztunk egy új nemzetközi léptékű versenyt, a Béke Kupát, amely 2003 óta minden második évben versenysorozatokat tart. A világ minden tájáról híres csapatokat hoztunk Koreába. Emellett a páros években nők számára rendezzük meg a Béke Királynő Kupa versenysorozatot.

A Béke Kupa szervezetnek célja egy béke stadion felépítése az izraeli-palesztin-jordániai régióban, minél közelebb az izraeli-palesztin határhoz. A stadion szabadon mindenki rendelkezésére állna, békeépítő vállalkozásként. Híres edzőket akarunk hozni Európából, és futball akadémiát indítani a régió gyermekeinek. A felnőttek talán fegyvereket akarnak fogni egymásra, a gyermekek azonban a futball stadionba akarnak majd jönni, és labdát rúgni. Az emberek irreálisnak mondják, és a fejüket rázzák, de meg fogjuk tenni."

A Nemzetközi Béke Autópálya

Éveken keresztül dolgoztam egy olyan világért, ahol minden vallás együtt élhet, minden nép együtt élhet és az összes nemzet egy nemzetként létezik. Évezredeken keresztül a történelem egyre növekvő megosztottságnak volt a tanúja. Minden alkalommal, amikor az emberek új vallást tettek magukévá, vagy egy új rezsim erősödött meg, még több korlátot húztak meg, és háborúkat vívtak. Most azonban a globalizáció korában élünk. A jövő érdekében eggyé kell válnunk.

Ezt többek között a hatalmas vállalkozásnak számító Nemzetközi Béke Autópályával javaslom elősegíteni. Ez az autópálya össze fogja kötni Koreát és Japánt egy tenger alatti csatornával, és hidat ver a Bering-szoros felett, amely Oroszországot és Észak Amerikát elválasztja. Ezek a nagyszerű kapcsolatok egyesíthetik a világot. Amikor az autópálya elkészül, lehetséges lesz autóval Afrikában a Jóreménység fokától Chilébe, Santiagóba utazni, vagy Londonból New Yorkba. Nem lesznek útakadályok, az egész világ össze fog kapcsolódni, akár a testünk hajszálér rendszere. A világ egyetlen egységes közösséggé válik, és mindenki szabadon utazhat át a nemzeti határokon. Az olyan határoknak, amelyek bárkinek szabad átjárást biztosítanak, nem lesz többé jelentőségük. Ugyanez igaz a vallásra is. Amint a vallások közötti kapcsolatcsere növekszik, egyre nagyobb lesz a kölcsönös megértés, a konfliktusok eltűnnek és az elkülönülés falai szétporladnak. Amikor különféle emberek élnek együtt egyetlen globális közösségben, a népek közötti határok le fognak omlani. Kapcsolatok jönnek létre a népek között, a megjelenésbeli és a nyelvi különbségek ellenére is. Ez a kulturális forradalom egyesíti a világot.

A Selyemút nem csupán kereskedelmi útvonal volt, amit az emberek arra használtak, hogy selymet adjanak el és fűszereket vásároljanak. Eszköz volt arra, hogy a Kelet és Nyugat népei találkozzanak, valamint hogy a buddhizmus, az iszlám és a kereszténység találkozzon. Ezek a különböző kultúrák összekeveredtek és új kultúrának adtak életet. A Nemzetközi Béke Autópálya hasonló szerepet játszik majd a huszonegyedik században.

Eggyé válni többet jelent annál, hogy egyszerűen összekötjük csatornákkal és hidakkal a kontinenseket. A világ életszínvonalának kiegyenlítését jelenti.

A Nemzetközi Béke Autópálya újrarendezi a jelenlegi egyenlőtlenséget azáltal, hogy hozzáférést biztosít a meglévő természeti és emberi erőforrásokhoz. Ez magával hozza a vagyon kiegyenlítődését. Kiegyenlíteni annyit tesz, hogy egy kicsit leveszünk azokról a helyekről, amelyek magasak, és alacsony helyekre tesszük. Ennek eredményeként a kettő ugyanolyan magas lesz. Ez áldozattal jár a nagyobb anyagi vagyonnal vagy tudással rendelkezők részéről. A béke világát nem építhetjük meg egyszeri jótékonykodással vagy adományokkal. Csak az őszinte szeretet és a folyamatos áldozatok képesek létrehozni a béke világát. Hajlandónak kell lennünk mindent felajánlani.

18 Egy békés világról álmodni - és tenni érte
19 Egymásrautaltság, kölcsönös jólét, egyetemes értékek

Az Egyetemes Béke Szövetsége

"2005-ben New Yorkban megalapítottam az Egyetemes Béke Szövetségét, majd közvetlenül ezután egy 100 várost érintő beszédkörútra indultam, hogy az Egyesült Nemzetek és a világ jövőjéről szóló békeüzenetem hirdessem. Az ENSZ-et a világban jelentkező konfliktusok megoldására hozták létre, ezért a világ érdekét kell előtérbe helyeznie egyik vagy másik fél érdekével szemben. Csak további konfliktushoz vezet, ha egy erős ország ragaszkodik a saját útjához és erőt használ ahhoz, hogy véghezvigye azt. Sajnos az ENSZ nem sokat tud kezdeni az ilyen helyzettel.

Ennek fényében javasoltam az Egyesült Nemzetek Szervezetének újrastrukturálását egy kétkamarás intézménnyé. A Közgyűlés mellett lenne egy vallásos vagy kulturális gyűlés vagy tanács. A testület olyan területek megbecsült szellemi vezetőiből tevődne össze, mint a vallás, a kultúra és az oktatás. E vallásközi gyülekezet tagjainak meg kell mutatniuk azt, hogy túl tudnak lépni adott vallások és kultúrák korlátozott érdekein, és az egész emberiség szellemi és morális céljai érdekében kell szót emelniük. Fenntartom azt, hogy a két kamara egymással kölcsönös megbecsülésben és együttműködésben dolgozva képes nagy előrelépést tenni a világbéke gondozásában, előmozdításában.

Talán akad, aki ellenzi ezt, és azt kérdi: "Miért kell vallásos embereknek világi ügyekben részt venniük?" A válaszom az, hogy ebben a korban döntő a vallásos emberek részvétele. Szükség van azokra, akik mély öntudatosságot értek el a vallásos gyakorlatok révén, jobban, mint valaha. Csak a vallásos emberek azok, akik kiállnak a világ igazságtalansága és gonoszsága ellen, és az igaz szeretetet gyakorolják. A világ csak akkor fogja megtalálni a valódi békéhez vezető utat, amikor a politikai vezetők tudását és tapasztalatát összekapcsoljuk a vallásközi vezetők bölcsességével."

A Nők Világbéke Szövetsége

"A nők együtt dolgoznak egy globális család megvalósításáért"

A Nők Világbéke Szövetsége egy olyan női szervezet, amely a békés globális társadalom létrehozásához alapvető alkotóelemnek tartja a nőket. A szervezetet globálisan egyesíti ez a jövőkép, ezzel együtt foglalkozik mind az egyes régiók egyedi problémáival és korlátaival lokális szinten, mind átfogó, magasabb szintű eseményekkel

Az NVSZ 1992-ben alakult meg a Koreai Köztársaságban, és gyorsan tovább terjedt több mint 100 országba. Nem több, mint öt évvel később általános tanácsadói státuszt kapott az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsában.

Jövőkép

A nők együtt dolgoznak egy globális család megvalósításán, mely a fenntartható béke kultúrájában gyökerezik.

Küldetés

A nők támogatása békeépítőkként és családjaik vezetőiként közösségeik, nemzeteik és a világ megreformálásában. Az oktatás, a pártfogás, a partneri kapcsolatok, a megbékélés és humanitárius szervezetek segítségével az NVSZ célja egy békés környezet megteremtése a jövő nemzedéke és minden faj, kultúra és vallás számára.

20 Nők globális békehálózata
21 A béke hőseinek támogatása

A Sunhak-békedíj

A Sunhak-békedíj azzal a céllal létesült, hogy megoldással szolgáljon világszintű problémákra, konfliktusokra, a szegénységre és a környezetünket veszélyeztető jelenségekre, egy átfogó, jövő-központú béke látomását támogatva.

Fenntartható béke a 21. században csak úgy érhető el, ha a világszerte tapasztalható feszültséget és konfliktusokat feloldjuk, a kölcsönös tisztelet és együttműködés globális kultúráját kialakítva. Az alapító az "Egy család Isten színe előtt" mottóval a középpontban a Sunhak-békedíjjal arra ösztönzi az embereket, hogy szenteljék magukat egy békés világ megteremtésének azáltal, hogy a kommunikációt és az együttműködést a konfliktusok és a verseny fölé helyezik.

A jelen generáció felelőssége a jövő nemzedékeivel szemben

A "jövő nemzedékek" nem csak a saját fizikai leszármazottainkat jelenti, hanem az összes jövőbeli nemzedéket is. Mivel a jelen nemzedék által hozott összes döntés pozitív vagy negatív hatást gyakorol rájuk, felelősséget kell vállalnunk tetteinkért.

Az emberiség egy univerzális család, amely egymást követő nemzedékekből áll

A Sunhak-békedíj az emberiséget az egymást követő nemzedékek által összekapcsolt szeretetközösségnek tekinti. Ezért, mivel a szülők feltétel nélküli szeretettel törődnek gyermekeikkel, a ma élőknek egy békés környezetet kell létrehozniuk a következő nemzedék számára. Eddig a béke etikájáról folytatott viták a jelenlegi problémákra korlátozódtak. A Sunhak-békedíj alapjául szolgáló béke fogalma azonban a jelen és jövő generációk kölcsönös kapcsolatán alapul.

Parlamenti Képviselők Nemzetközi Egyesülete a Békéért (IAPP)

"Nagyon inspirált voltam a csúcstalálkozón. A tanácskozás a legmagasabb szintű volt, és a leginkább a közjóért küzdő és komoly köztisztviselőit képviselte a világból. Különösen az alapító, Dr. Moon hatott meg. Amikor hallgattam a szavait, úgy éreztem a szívemben, hogy megértettem, miért hozott el engem ide Isten. Parlamenti képviselőként rendszeresen kapok meghívásokat, ahol minden költséget fedeznek a világ számos városának programjaira, de soha nem fogadtam el ezeket. Ám mégis, az EBSZ-től elfogadtam, és most már tudom, miért. Szeretem ezt a szervezetet, és azonnali tiszteletet éreztem a többi résztvevő felé. Sokat tanultam, de ami a legfontosabb, rájöttem, hogy itt kell lennem Dr. Moon őszinte szavai miatt. Hiszek Istenben. Egész nap gondolnunk kell Istenre és cselekednünk kell Istennel a szívünkben és lelkünkben. Őszintén szólva ez nehéz, de amikor eljön az áttörés pillanata, teljesnek érzem maga úgy, hogy a politika még meg sem közelített. Politikus vagyok, mert ez az én polgári kötelességem és kötelezettségem, de Isten az, aki engem teljessé tesz és értelmet ad az életemnek."
– Dr. Branimir Bunjac, a Horvát Köztársaság országgyűlési képviselője.

22 Megoldások korunk problémáira
23 Öleld át a világot

Fiatalok és diákok a békéért

Amikor kialakítod az életcélod, vedd figyelembe az egész világot. Gondolj Afrikára, amely tovább szenved a szegénységtől és a betegségektől. Gondolj Izraelre és Palesztinára, ahol az emberek továbbra is fegyvert fognak egymásra és a vallási kérdések miatt harcolnak. Gondolj Afganisztánra, ahol az emberek épphogy megélnek a máktermesztésből, amiből káros drogokat készítenek. Gondolj az Egyesült Államokra, amely szélsőséges mohóságával és önzésével megborította a világ gazdaságát. Gondolj Indonéziára, amely folyamatos földrengésektől és árhullámoktól szenved. Képzeld el magad ezen országok közegében, és gondold végig, melyik ország és melyik helyzet lenne a legmegfelelőbb számodra. Lehet, hogy legjobban Indiához illesz, ahol új vallásos konfliktusok jöhetnek létre. Vagy lehet Ruanda, amely szárazságban és éhezésben senyved.

Akár Afrika nagy kontinensén, akár Korea kicsi országában végzed jó munkádat, a célodat nem határolhatja be a méret. A célodnak arról kell szólnia, hogy hol lehet a legnagyobb hatása a tehetségednek.

Az 1980-as évek során sok koreai diákot küldtünk Japánba és az Egyesült Államokba. Azt akartam, hogy elhagyják Koreát, ahol szinte naponta robbantak a könnygáz-bombák, és lássanak egy tágabb, változatosabb világot. A kút fenekén élő béka nem ismeri fel, hogy a kúton kívül van egy nagyobb világ. A világ olyan, mint egy élő szervezet, amelyik mindig változik. Mindig új problémák jelentkeznek.

Remélem, hogy több politikai vezetőt látok majd, akik vezetik az ENSZ-et, hogy betöltse a célját, és több olyan diplomatát, akik véget vetnek az ellenségeskedésnek a háború sújtotta területeken. Remélem, hogy látok olyasvalakit, mint Teréz anya, aki gondoskodik azokról, akik az utcán kóborolnak és az utcán halnak meg. Remélem, hogy látok béke-vezetőket, akik felvállalják küldetésemet, hogy új megoldásokat dolgozzanak ki a szárazföldön és a tengeren.

A kezdőpont az, hogy legyen egy álom és egy cél. Kérlek, légy kalandos és úttörő szellemiségű. Álmodj olyan dolgokat, amiket mások nem mernek elképzelni. Állíts jelentőségteljes célokat magad elé, és válj globális vezetővé, aki javára van az emberiségnek."

A békéért élt élet

A centenáriumi kiállítás 2020-ban, Sun Myung Moon tiszteletes születésének 100. évfordulóján készült el azzal a céllal, hogy méltón emlékezzünk meg hosszú életének számos eseményéről és eredményéről.

Ugyanakkor ez az év volt a 60. évfordulója Sun Myung Moon tiszteletes és felesége, Hak Ja Han Moon, a Béke Anyja Szent Esküvőjének is. Ebből 52 évet - Moon tiszteletes haláláig, 2012. szeptemberéig - jóban-rosszban együtt töltöttek Dél-Koreában, az Amerikai Egyesült Államokban, valamint beszédkörutak vagy magas szintű politikai vagy vallásközi látogatások alkalmával többször körbeutazva az egész világot.

Kiállításunk 23 plakátja (és a hozzájuk kapcsolódó rövid idézetek Moon tiszteletes életrajzából) mindössze nagyon apró szeletét tudja bemutatni e két, az Istenért és a világbékéért élt eseménydús, áldozatokkal, önfeláldozással, vérrel, verejtékkel és könnyekkel teli életnek. Hak Ja Han Moon, a Béke Anyja életének rövid bemutatásához látogasd meg a www.abekeanyja.hu honlapot, utána pedig keresd mindkettejük életrajzát a Békeházban!

2x2

Könyvborító

"Békeszerető világpolgárként"

Sun Myung Moon tiszteletes önéletrajzi kötete

Dr. Sun Myung Moon tiszteletes önéletrajzi könyve eddig 43 nyelven jelent meg. A magyarra lefordított könyv a 6. kiadáson is túl van és 10.000 példány már eljutott az olvasókhoz!

Az eredeti koreai és az angol nyelvű kiadás alapján készült magyar nyelvű életrajz egy olvasmányos, élettapasztalatokban gazdag, örök érvényű, mégis forradalmi bölcsességet és egyedi nézőpontot bemutató mű, amely hasznos olvasmány minden békeszerető ember számára.

A magyar kiadás nem került kereskedelmi forgalomba, ám elérhető Budapesten a Békeházban, vagy országszerte a Családok Szövetsége helyi szervezeteinél. Kérjük érdeklődjön emailben a kiadvány elérhetőségéről a csszvbe@bekehaz.hu címen!


Kapcsolat


Az smm100.hu honlap gondozója a Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért.

A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért (FFWPU) családok nemzetközi közössége, melyek célja, hogy a mindennapokban az igaz szeretet eszményét megtestesítve Sun Myung Moon tiszteletes, valamint felesége, Hak Ja Han Moon, a Béke Anyja elképzeléseinek megfelelően kialakítsák azt a békés világot, amelyben minden ember, faj és vallás egységben él egymással. A Családok Szövetségének tagjai közül sokan elfogadják és követik Moon tiszteletes vallásos tanítását, a Mennyei Alapelvet, és egyesítősökként ismertek.

A Családok Szövetségét Moon tiszteletes és felesége 1997-ben alapították meg, hogy kibővítsék egyházuk, az Egyesítő Egyház küldetését és létrehozzanak egy szövetséget azok számára, akik fontosnak tartják, az egészséges közösségek, a stabil társadalom és egy békés világ létrejöttét Isten-központú családok által.

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért
1078 Budapest, Hernád u. 35

e-mail: csszvbe@bekehaz.hu

×